Home > Blog > Emotionele bijstand op het werk na een overlijden

Emotionele bijstand

Emotionele bijstand op het werk na een overlijden

Of we nu bedrijfsleider of werknemer zijn, allemaal worden we op verschillende momenten in ons leven geconfronteerd met de dood.  

Een overlijden op de werkvloer zelf is gelukkig uitzonderlijk, maar het sterven van een collega na een slepende ziekte of ongeval is dat al een stuk minder. En zelfs wanneer een familielid of geliefde de dood vindt, overstijgt de rouw ruimschoots de privé-sfeer.  

En dan rijst de vraag: hoe ga je daar als leidinggevende mee om? Het is één van de meest delicate oefeningen waarmee je als ondernemer en werkgever geconfronteerd kan worden. Hoe geef je jouw rouwende medewerker(s) voldoende ruimte en ondersteuning om het overlijden van een dierbare te verwerken, zonder daarbij de belangen en goede werking van jouw onderneming uit het oog te verliezen? 

Deel het overlijden mee aan personeel en klanten 

Als een van jouw medewerkers overlijdt, licht je best zo spoedig mogelijk zijn of haar collega’s in. Dit doe je best persoonlijk of telefonisch indien jouw medewerkers op locatie werken. Uiteraard kan dit ook door een interne medewerker gebeuren. 

Jouw klanten en leveranciers kan je op de hoogte brengen van een overlijden van één van jouw personeelsleden door een schriftelijke boodschap, of via een mail die in een aangepaste stijl en vorm opgesteld is. 

Ook bij het overlijden van een familielid van een medewerker breng je zijn of haar collega’s zo spoedig mogelijk op de hoogte. Dat gaat het makkelijkst via de interne communicatiekanalen. 

Voorzie rouwmogelijkheden binnen jouw bedrijf 

Als één van jouw medewerkers overlijdt, dan kan je een plaats voorzien in jouw bedrijf voor een foto van de overledene, met daarnaast de mogelijkheid om in een rouwboek een boodschap voor de familie neer te schrijven. Bovendien kan je jouw personeel vrijaf geven om deel te nemen aan de begrafenis of crematie. 

Bij het overlijden van een familielid van een medewerker hangt het af van de graad van verwantschap, of het aangewezen is om jouw personeel de mogelijkheid te geven het afscheidsritueel bij te wonen. Uiteraard is het aanbevolen minstens één vertegenwoordiger van het bedrijf naar de plechtigheid af te vaardigen, en zo jouw rouw aan de familie te betuigen. 

Vang jouw werknemers op  

Het rouwverwerkingsproces is een veelomvattend en gefaseerd proces. Het kan verlopen met een aantal ups en downs. Het is dus belangrijk om jouw medewerkers te helpen goed om te gaan met dit verlies. Erover praten bevordert voor veel mensen de verwerking. 

Toch kan je niemand forceren. Sommige van jouw medewerkers zullen ervoor kiezen dit niet in de werkomgeving te doen, of verwerken het liever individueel. Het is wel belangrijk dat iedereen merkt dat het bedrijf er goed mee omgaat, en het overlijden een plaats kan geven. Daarom is zo cruciaal dat u dit als werkgever samen doormaakt met de collega’s van de overledene. 

Praktische details 

Neem altijd contact op met het sociaal secretariaat om de juiste aanpassingen te doen voor de sociale administratie (lonen, pensioen, RSZ- bijdragen, enzovoort). Vergeet ook niet om met de verzekeringsmakelaar afspraken te maken over bepaalde verzekeringen (ongevallenverzekering, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, uitvaartverzekering…). 

Neem contact op met de familie om op een goede manier afspraken te maken over eventuele persoonlijke bezittingen die zich nog in het bedrijf bevinden. Maak deze afspraken met respect voor de familie en neem hiervoor de nodige tijd. Indien de familie de bezittingen persoonlijk wenst te komen afhalen, weet dan dat dit een zeer emotioneel moment kan zijn. Het is vaak een eerste kennismaking van de familie met de werkplek waar de overledene heel veel tijd heeft doorgebracht. 

Conclusie 

Wanneer je geconfronteerd wordt met een overlijden in jouw onderneming (een rechtstreekse collega, een ongeval, een zelfmoord…), doe je best beroep op de professionele steun en begeleiding van jouw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Wij hopen dat je veel steun vindt in deze handleiding, maar tegelijk dat je ze slechts zelden ter hand moet nemen.

Dit kan je ook interesseren

Geen financiële kopzorgen met een uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering bespaart je veel financiële kopzorgen op het moment van het overlijden van een dierbare. Op fiscaal vlak is een uitvaartverzekering vooral maatwerk. Cares Assistance legt uit waarom.

Lees meer

Zelfdoding neemt toe in België: wat kunnen we eraan doen?

Het onderwerp 'zelfmoord' zit nog steeds in de taboesfeer. Pas door het bespreekbaar te maken, kan er aan een oplossing gewerkt worden.

Lees meer

Deel dit artikel Facebook logo Linkedin logo Mail logo Whatsapp logo